RSS
18 Лютий
         
 
Новини
Про Третейський суд
Документи Регламент Третейського суду при АУБ (нова редакція) Регламент Третейського суду при АУБ Положення про Третейський суд при АУБ Положення про витрати (нова редакція) Положення про витрати Закон "Про третейські суди" Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже Типовый закон ЮНСИТРАЛ об арбитраже Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ Рішення Конституційного суду України від 10.01.2008 р. Постанова пленуму ВСУ від 12.06.2009 р. № 2 Постанова ВСУ від 06.06.2012 р. Закон України «ПРО ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ» – науково-практичний коментар Висновок Інститут держави і права щодо підвідомчості справ у спорах про захист прав споживачів Директива ЄС № 2013/11/EU від 21.05.2013 року «Про альтернативне вирішення спорів зі споживачами» Правовий висновок професора кафедри правосуддя КНУ щодо тлумачення п.14 ст.6 Закону про трет. суди Висновок завкафедри КНЕУ про підвідомчість спорів щодо захисту прав споживачів Щодо п.27 Законопроекту № 6540 від 06.06.2017 року про зміни до Закону України «Про третейські суди» Зауваження до проекту закону про зміни до Закону України «Про третейські суди» Про застосування ст.360-7 ЦПК та інших аналогічних статей процесуальних кодексів
Судова практика
Судді Третейського суду
Третейське застереження
Третейський збір
Інформація для учасників третейського розгляду
Контакти
Фото
ПIДПИСКА НА НОВИНИ
новини Третейського суду
Пiдписатись
Вiдписатись

TPU
Положення про витрати

Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків

зі змінами від 19.10.2007р., 08.02.2008 р., від 31.10.2008р., від 22.07.2010р, від 06.10.2017р.

(Додаток до Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків)

Це Положення є складовою частиною Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків (надалі за текстом, відповідно – “Положення, “Третейський суд”).

Стаття 1.Розмір та порядок сплати третейського збору.

 1. При поданні позовної заяви позивач повинен сплатити третейський збір, розмір і порядок оплати якого передбачений “Положенням”.
 2. Сума третейського збору по спорах, які підлягають грошовій оцінці, вираховується в залежності від ціни позову у відповідності із наступною шкалою:

        Сума позову в гривнях   Третейський збір в гривнях

        до 30000                             80 грн. + 1,5 % від суми позову

        вище  30000                        400 грн. + 1 % від суми позову

                                                     але не більше 1500

                                                     неоподатковуваних

                                                     мінімумів доходів громадян

 1. З позовних заяв немайнового характеру стягується третейський збір в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановленого в Україні на момент сплати третейського збору.
 2. Третейський збір вважається сплаченим з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Асоціації українських банків: п/р 26001500086383 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614 ЕДРПОУ 21562073.
 3. Третейський збір сплачується позивачем до початку розгляду справи.
 4. В разі несплати третейського збору застосовуються правила, встановлені ч.2 ст.47 Регламенту.

 Стаття 2. Гонорари третейських суддів.

      1.Сума гонорарів третейських суддів є частиною загальної суми третейського збору.

 1. Гонорар третейського судді становить 50 відсотків від суми сплаченого третейського збору, який не підлягає поверненню.
 2. У разі розгляду справи третейським судом в складі трьох і більше третейських суддів сума гонорару, що визначається в порядку, встановленому ч.2 статті 2 Положення, підлягає поділу між суддями, що брали участь у справі в такому порядку: гонорар третейського суді, головуючого на засіданні, складає 50 відсотків від цієї суми, а інші 50 відсотків розподіляються порівну між іншими суддями, що брали участь у справі.
 3. Гонорар судді (суддям) виплачується Асоціацією українських банків після розгляду справи по суті та винесення процесуального рішення.

Стаття 3. Інші витрати третейського суду.

 1. Інші витрати Третейського суду сплачуються сторонами у відповідності з правилами, викладеними в цьому Положенні.
 2. У разі заяви сторін (сторони) про необхідність проведення будь-якої дії в рамках провадження у справі, Третейський суд, якщо інше не передбачено Регламентом, для покриття витрат на здійснення вищевказаних дій може вимагати від сторони, яка заявила відповідні вимоги, внесення авансу в розмірі 100% від суми, необхідної для про проведення таких дій.
 3. Днем оплати витрат вважається день надходження вказаних сум по банківським реквізитам, вказаним Третейським судом.

Стаття 4. Витрати, повязані з отриманням  рішення третей-

                 ського суду, направленням справи на запит суду.

 1. Після прийняття рішення третейського суду рішення  третейського суду надсилаються  учасникам справи безкоштовно.
 2. Повторне надання рішення третейського суду здійснюється після сплати 100 грн  на банківський рахунок Асоціації українських банків.
 3. Витрати пов’язані з направленням справи  на запит державного суду компенсуються Асоціації українських банків за відповідним обґрунтуванням

   Голова Ради                                                         Аржевітін С.М. Завантажити документ
 
НОВИНИ ТРЕТЕЙСКОГО СУДУ