ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Висновок Інституту держави і права на запит АУБ щодо підвідомчості третейському суду справ у спорах про захист прав банку, в яких позивачем є банк, а відповідачем - споживач