ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Постанова пленуму ВСУ від 12.06.2009 р. № 2