Постійно діючий
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД
при Асоціації Українських банків

Третейський збір

Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків
зі змінами від 19.10.2007р., 08.02.2008 р., від 31.10.2008р., від 22.07.2010р.
(Додаток до Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків)

 

Це Положення є складовою частиною Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків (надалі за текстом, відповідно – “Положення”, “Третейський суд”).

Стаття 1.Розмір та порядок сплати третейського збору.

1. При поданні позовної заяви позивач повинен сплатити третейський збір, розмір і порядок оплати якого передбачений “Положенням”.
2. Сума третейського збору по спорах, які підлягають грошовій оцінці, вираховується в залежності від ціни позову у відповідності із наступною шкалою:

        Сума позову в гривнях                         Третейський збір в гривнях
        до 30000                                                    80 грн. + 1,5 % від суми позову
        вище  30000                                              400 грн. + 1 % від суми позову
                                                                           але не більше 1500 неоподатковуваних
                                                                           мінімумів доходів громадян

3. З позовних заяв немайнового характеру стягується третейський збір в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановленого в Україні на момент сплати третейського збору.
4. Третейський збір вважається сплаченим з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Асоціації українських банків.

5. Третейський збір сплачується позивачем до початку розгляду справи.
6. В разі несплати третейського збору застосовуються правила, встановлені ч.2 ст.47 Регламенту.

Стаття 2. Гонорари третейських суддів

1.Сума гонорарів третейських суддів є частиною загальної суми третейського збору.
2. Гонорар третейського судді становить 50 відсотків від суми сплаченого третейського збору, який не підлягає поверненню.
3. У разі розгляду справи третейським судом в складі трьох і більше третейських суддів сума гонорару, що визначається в порядку, встановленому ч.2 статті 2 Положення, підлягає поділу між суддями, що брали участь у справі в такому порядку: гонорар третейського суді, головуючого на засіданні, складає 50 відсотків від цієї суми, а інші 50 відсотків розподіляються порівну між іншими суддями, що брали участь у справі.
4. Гонорар судді (суддям) виплачується Асоціацією українських банків після розгляду справи по суті та винесення процесуального рішення.

Стаття 3. Інші витрати третейського суду.

1. Інші витрати Третейського суду сплачуються сторонами у відповідності з правилами, викладеними в цьому Положенні.
2. У разі заяви сторін  (сторони) про необхідність проведення будь-якої дії в рамках провадження у справі, Третейський суд, якщо інше не передбачено Регламентом, для покриття витрат на здійснення вищевказаних дій може вимагати від сторони, яка заявила відповідні вимоги, внесення авансу в розмірі 100% від суми, необхідної для про проведення таких дій.
3. Днем оплати витрат вважається день надходження вказаних сум по банківським реквізитам, вказаним Третейським судом.

  Голова Ради  Аржевітін С.М.

Прикріпленні файли: Положення про витрати

aub logo 100 cropped logo
 
 
 
 

При використанні матеріалів Третейського суду при АУБ цитуванння веб сторінки є обов'язковим

Сopyright © 2019.