ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Документи Третейського суду

Положення про витрати (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради Асоціації українських банків

від “11” грудня 2009 р.,

протокол № 3 у новій редакції

зі змінами, затвердженими рішеннями

Ради Асоціації українських банків

від "19" жовтня 2007 р.

від "31" жовтня  2008 р.

від "22" липня  2010 р.,

від  «06» жовтня .2017 р.,  

від “31» жовтня 2018 р.

Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків

 зі змінами від 19.10.2007р., 08.02.2008 р., від 31.10.2008р., від 22.07.2010р, від 06.10.2017р., від 31.10.2018 року

(Додаток до Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків)

 Це Положення є складовою частиною Регламенту постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків (надалі за текстом, відповідно – “Положення, “Третейський суд”).

Детальніше: Положення про витрати (нова редакція)

Регламент (нова редакція)

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерством

юстиції України

Свідоцтво

№ 007-2005

“21” червня

2005 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “22” квітня 2005 р., протокол № 2

із змінами, затвердженими:

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “19” жовтня 2007 р., протокол № 4

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “08” лютого 2008 р., протокол № 1

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “25” липня 2008 р., протокол № 4

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “31” жовтня 2008 р., протокол № 6

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “22” липня 2010 р., протокол № 2

рішенням Ради Асоціації українських банків

від  “17” листопада 2010 р., протокол № 3

рішенням Ради Асоціації українських банків

            від «31» жовтня 2018 р. 

 

ЕГЛАМЕНТ

постійно діючого Третейського суду

 при Асоціації українських банків

 м. Київ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про організацію третейського розгляду спорів

Порядок третейського розгляду справ Постійно діючим Третейським судом при Асоціації українських банків (в подальшому – Третейський суд) визначається чинним законодавством, Законом України „Про третейські суди” та цим Регламентом.

Детальніше: Регламент (нова редакція)

Про застосування ст.360-7 ЦПК та інших аналогічних статей процесуальних кодексів

Актуальні питання здійснення правосуддя в Україні

//Юридичний Вісник України. – 2013.02.02. – № 5

 Микола ГУСАК, суддя Верховного Суду України, заслужений юрист України.

Марія АРТЕМЕНКО, судовий розпорядник служби судових розпорядників Верховного Суду України

У наші дні очевидним видається той факт, що майже кожне внесення змін до чинного законодавства спричиняє спектр похідних питань, які, виникаючи, стимулюють активність юридичної думки. Це стосується і законів, пов’язаних з функціонуванням судової влади. Настає пора своєрідного засіву соціального ґрунту і від того, які зерна будуть у нього кинуті, і залежить майбутнє судової системи України. Наразі досить актуальними є питання, які стосуються об’єктивної незалежності суддів при здійсненні правосуддя. Цей аспект видається вкрай важливим у контексті застосування принципу верховенства права. Невипадково дослідження тих чи інших аспектів цього питання у фаховій юридичній літературі традиційно не оминається, а, навпаки, з кожним роком тільки посилюється. Спробуємо надати огляд ситуації, що наразі склалася в державі у контексті цього сегменту дослідження.

Детальніше: Про застосування ст.360-7 ЦПК та інших аналогічних статей процесуальних кодексів

Зауваження до проекту закону про зміни до Закону України «Про третейські суди»

Зауваження до проекту закону про  зміни до Закону України «Про третейські суди» (далі-Закон)  запропонованого головою Третейської палати України

  1. Позитивним  є те, що у законопроекті пропонується розширення підвідомчості спорів третейським судам ( див п.1 проекту ), виключення із закону вимоги про необхідність підписання рішення третейського суду керівником  засновника третейського суду ( п.9 проекту)
  1. Щодо  нової редакції ст. 8 Закону та перехідних положень ( п.3, п.14 проекту)   :

         «Стаття 8. Порядок утворення третейських судів

Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися  та  діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України:

Торгово-промисловій палаті України, та регіональних торгово-промислових палатах;

Неприбуткових організаціях, які відповідають наступним вимогам:

- строк їх діяльності від моменту державної реєстрації як юридичної особи до прийняття рішення про створення третейського суду становить понад п’ять років;

Детальніше: Зауваження до проекту закону про зміни до Закону України «Про третейські суди»

Щодо п.27 Законопроекту № 6540 від 06.06.2017 року, яким запропоновані зміни до Закону України «Про третейські суди»

Щодо п.27 Законопроекту № 6540 від 06.06.2017 року, яким запропоновані зміни до Закону України «Про третейські суди»  

 Важливим є те, що у законопроекті вирішено питання про розширення підвідомчості спорів третейським судам ( див п.1 законопроекту ) .

Сумнівними та недостатньо опрацьованими є новації пов’язані з введенням нових норм про захист споживачів у третейських справах викладені у  п.2) та п.3) пункту 27 законопроекту щодо  введення у закон ст.7-1 та змін у ст.12 діючого Закону України «Про третейські суди».  

Пропозиція законопроекту:

п.2)  “Стаття 71. Третейські суди, уповноважені розглядати справи у спорах за позовами споживачів.

Спори у справах за позовами споживачів можуть розглядати лише постійно діючі третейські суди, які відповідають вимогам, установленим частиною другою цієї статті, та надіслали повідомлення про відповідність таким вимогам Третейській палаті України.

Зауваження:  Ця норма потребує змін у ст. 59 діючого закону, яка регламентує повноваження Третейської палати України.  Необхідність запропонованої норми викликає  сумніви.

Пропозиція законопроекту:

Детальніше: Щодо п.27 Законопроекту № 6540 від 06.06.2017 року, яким запропоновані зміни до Закону України...

Третейський суд при Асоціації українських банків