ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Судові прецеденти апеляційного суду за новою редакцією ЦПК щодо строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду. Дотримання принципу визначенності та остаточності рішення третейського суду ( станом на 06.04.2018 року)

Відповідно до ч.3, ч.5 ст.454 ЦПК заява про скасування рішення третейського суду подається стороною третейської справи до апеляційного суду протягом дев’яноста днів з дня прийняття рішення третейським судом, а не з дня фактичного отримання рішення третейського суду відповідачем! При цьому відповідно до ч.3 ст.15 Закону України «Про третейські суди», ч.2 ст.52 Регламенту третейського суду при АУБ документи третейського суду відправлені належним чином «вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає». На відміну від раніше діючої редакції ЦПК у новій редакції не передбачено поновлення строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду.

Частиною 7 ст.454 ЦПК передбачено, що «заява, подана після закінчення строку, встановленого частинами п’ятою або шостою цієї статті, повертається». В ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 20.03.2018 року у справі вимога ч.7 ст.454 ЦПК визначена «імперативною», що не потребує розгляду питання про поновлення строку.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалах Апеляційного суду м.Києва

від 28.12.2017 року у справах № 796/1/2017, № 796/2/2017, від 29.12.2017 року у справі № 796/3/2017, від 24.01.2018 року у справах № 796/7/2018, № 796/8/2018, № 796/10/2018, від 25.01.2018 року у справі № 796/6/2018, від 29.01.2018 року у справі № 796/11/2018, від 07.02.2018 року у справі № 796/27/2018, від 12.02.2018 року у справі № 796/29/2018, від 15.02.2018 року у справі 796/38/2018

від 16.02.2018 року у справі № 796/5/2018, від 19.02.2018 року у справі № 796/38/2018, від 27.02.2018 року у справі № 796/46/2018, від 01.03.2018 року у справі № 796/49/2018, від 13.03.2018 року у справі № 796/54/2018, від 14.03.2018 року у справі № 796/56/2018, від 20.03.2018 у справі № 796/78/2018, від 21.03.2018 у справі № 796/73/2018.

Ця правова позиція відповідає міжнародним правилам арбітражу (див. ч. 3 ст.34 Типового закону ЮНСІТРАЛ), за якими строк для подання заяви про скасування рішення арбітражу є присічним див http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_879.

В ухвалах Апеляційного суду м.Києва від 27.02.2018 року у справі № 796/46/2018 та від 13.03.2018 року у справі № 796/54/2018 цей строк також визначений присічним.

В ухвалі Апеляційного суду м.Києва від 16.02.2018 року у справі № 796/5/2018 повернення заяви про скасування рішення третейського суду обгрунтовується також дотриманням «принципу правової визначеності, який є одним із суттєвих елементів принципу верховенства права».

На дотримання цього принципу частиною 2 ст.358, ч. 3 ст.394 ЦПК передбачено, що «незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне та касаційне оскарження суд відмовляє у відкритті провадження у разі, якщо скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:

1) подання скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки;

2) пропуску строку на оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Про необхідність дотримання визначенності та остаточності рішення суду сказано у рішеннях Європейського суду з прав людини, на які є посилання у правовій позиції ВСУ від 06.09.2017 року у справі № 6-1422цс17.

При цьому факт видачі виконавчого листа на рішення третейського суду є додатковим доводом суду у разі відмови у прийняті заяви про скасування рішення третейського суду ( див ухвалу Апеляційного суду м.Києва від 12.02.2018 року у справі № 796/29/2018.