ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Експертна дискусія «Актуальність реформування арбітражних інституцій в Україні» в Києві

В межах проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» в місті Києві 23 січня 2017 року відбулася експертна дискусія «Актуальність реформування арбітражних інституцій в Україні».

Захід був організований за участі Третейської палати України, Верховної ради України, та Вищого господарського суду України.

Мета круглого столу:

– обговорити особливості функціонування внутрішнього та зовнішнього арбітражу в Україні;

– презентувати дослідження, підготовлене національним експертом Проекту, щодо вдосконалення функціонування арбітражу в Україні та обмінятись думками стосовно висновків дослідження;

– сформувати рекомендації щодо наступних кроків для вдосконалення функціонування арбітражних інституцій в Україні.

Учасники заходу:

– народні депутати України;

– судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, місцевих і апеляційних господарських судів;

– представники Адміністрації Президента України, Міністерства юстиції України;

– представники Національної школи суддів України;

– Третейські судді та арбітри міжнародних арбітражів, науковці;

– представники та експерти Ради Європи.

В ході обговорення учасники заходу з’ясовували актуальні питання вдосконалення законодавства про міжнародний арбітраж та третейські суди, сприяння формуванню проарбітражної судової практики та підтримки арбітражу і третейського розгляду.

Як зазначив у своїй доповіді Голова МКАС при ТПП України Микола Селівон, при розробці нових редакцій цивільного та господарського процесуальних кодексів слід уникнути обмеження компетенції міжнародного комерційного арбітражу та третейських судів, оскільки питання компетенції регулюється спеціальними законами про міжнародний комерційний арбітраж і про третейські суди, та зберегти і вдосконалити норми з підтримки арбітражу та третейського розгляду.

Голова Третейської палати України Тарас Шепель презентував проект концепції з реформування третейських судів, розроблений в межах проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні». В проекті концепції проаналізована перспектива розвитку третейських судів та органів третейського самоврядування, запропоновані зміни до законодавства, які дозволять повернути третейським судам предметну компетенцію, притаманну арбітражам країн Європи.

В ході дискусії Голова Третейського суду при Асоціації Українських Банків, заступник голови ТПУ Анатолій Жуков зазначив, що важливим є саме формування проарбітражної судової практики, що є головною перешкодою поширенню застосування третейського способу вирішення спорів. У якості приклада проарбітражної практики він навів постанову ВГСУ від 11.11.2015 року у справі № 910/16689/15 щодо підвідомчості третейським судам справи про стягнення заборгованості за валютними кредитами, яка залишена у силі господарською палатою ВСУ.

Член Третейської палати України , керуючий партнер ЮФ « Cai and Lenard» Костянтин Пільков звернув увагу на неоднакову практику господарських суддів у застосуванні п.5 ч.1 ст.80 ГПК: випадки не задоволення заяв відповідачів про припинення провадження у справі за наявності третейського застереження. Участь у дискусії також прийняла заступник голови ТПУ, заступник голови Третейського суду при ТПП Людмила Романовська

Цей захід став першим серед заходів з підтримки реформування арбітражу, які мають на меті вдосконалити законодавство про міжнародний арбітраж, та привести до якісної зміни третейських судів.

Концепція реформи третейських судів буде надалі вдосконалюватись, та враховуватись в процесі розробки законодавчих змін.