ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Щодо припущень про залежність третейського суду, які іноді виникають у зв’язку з назвою засновника суду

У зв’язку з обранням (призначенням) окремих суддів третейського суду при АУБ до різних гілок влади (з чим їх вітаємо) повідомляємо, що третейські судді за своїм статусом не виконують публічну функцію, оскільки розгляд спорів у третейському суді проводиться за домовленістю (третейською угодою) осіб приватного права і за погодженням третейського судді на розгляд справи. Без згоди третейського судді на розгляд конкретної справи його призначення на розгляд справи головою третейського суду або його обрання сторонами спору неможливе ( див ч.2 ст.14 Закону України «Про третейські суди»).

Судді третейського суду не знаходяться у трудових відносинах з АУБ, не укладають з АУБ ніяких цивільних договорів на розгляд  справ, не зобов’язані виконувати статут АУБ. Третейські судді третейського суду при АУБ можуть одночасно бути третейськими суддями інших третейських судів. Третейські судді проводять розгляд справ згідно із Регламентом третейського суду та отримують гонорар на підставі Закону України «Про третейські суди» та Положенню про витрати. Припущення про залежність третейського суду, які іноді  виникають у зв’язку з назвою засновника суду (АУБ) не є доказами залежності суддів третейського суду від сторін спору та АУБ (див. ПОСТАНОВУ).