ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Щодо застосування ч.7 ст. 116 нової редакції ЦПК про забезпечення доказів у третейській справі

       У новій редакції ЦПК з’явилась нова норма, якою передбачено право сторони  третейської справи або третейського суду звернутись  до апеляційного суду із заявою про  забезпечення доказів у третейській справі ( див ч.7 ст.116 ЦПК). Ухвала апеляційного суду про забезпечення доказів, крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення експертизи, огляду доказів,  є виконавчим документом та виконується негайно ( ч.11 ст.118 ЦПК).

        Ця можливість забезпечення доказів у державному суді відповідає міжнародним правилам арбітражу, згідно із якими сторона арбітражної справи  може звернутись до державного суду за сприянням в отриманні доказів за згодою арбітражного суду (див ст.34 Типового закону ЮНСІТРАЛ).   

        Відповідно до п.3.2 резолютивної  частини Рішення Конституційного Суду України від 10.01.2008 року № 1-3/2008 у справі «про завдання третейського суду «функціонування третейських судів в Україні базується не лише на засадах національного, а й міжнародного права. ...Загальні засади арбітражного розгляду цих спорів визначені Європейською конвенцією про зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року та рекомендовані державам Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) від 15 червня 1976 року».

       У ч.7 ст.116 ЦПК відсутня суттєва складова міжнародних правил арбітражу :  забезпечення доказів у третейській справі може бути здійснено апеляційним судом лише за згодою на це третейського суду. Проте ця умова прийняття апеляційним судом ухвали про забезпечення доказів випливає із ст.ст. 4 ,38, 43  Закону України «Про третейські суди» якими передбачена незалежність третейського суду та його повноваження самостійно оцінювати докази, приймати рішення про призначення судової експертизи. Прийняття апеляційним судом ухвали  про забезпечення доказів без згоди  третейського суду порушує принцип незалежності третейського суду, його повноваження передбачені законом, що є неприпустимим та  про що прямо сказано у ст.5 Типового закону ЮНСІТРАЛ.

        Інші новації ЦПК пов’язані із третейським розглядом спорів викладені тут.