ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

У справах про визнання недійсним третейського застереження Касаційний господарський суд зробив висновок про ухилення позивачів від виконання умов договору про розгляд спору в третейському суді ( за судовою практикою станом на 09.09.2021 року)

               

         У справах про визнання недійсним третейського застереження № № 908/2058/17, 904/67/21 Касаційний господарський суд у постановах від 12.06.2018 р. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/74842267 ) та 25.08.2021 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/99225428 ) відмовив у позові та зробив висновок про те що подання цих позовів свідчить про «ухилення позивачів від виконання положень пункту договору про розгляд спору в третейському суді , «що суперечать самій ідеї Закону України "Про третейські суди", яка полягає у гарантуванні у такому випадку учасникам господарських відносин права розраховувати на швидкий та ефективний спосіб вирішення господарського спору альтернативним шляхом»

         За Окремою думкою від 25.08.2021 р. у справі № 904/67/21 судді Касаційного господарського суду п. Кібенко О.Р. господарські суди не мають повноважень розглядати справи про визнання недійсним третейського застереження https://reyestr.court.gov.ua/Review/99384020