ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Переваги розгляду третейським судом спору про стягнення з позичальника боргу за кредитом забезпеченим іпотекою

     

           За практикою державних судів у випадку розгляду спору про стягнення з позичальника боргу за кредитом, забезпеченого іпотекою, необхідно залучення іпотекодавця. Як правило кредити, забезпечені іпотекою, видаються на великі суми, що тягне за собою у разі не повернення  кредиту подання позову до позичальника до державного суду із сплатою великих сум судового збору (1,5 % від ціни позову але не більше  910 000 грн.) за розгляд позову та необхідність залучення іпотекодавця до розгляду спору.

           При розгляді третейським судом справи про стягнення боргу з позичальника залучення до справи іпотекодавця  не є обов’язковим ( див. постанову Касаційного господарського суду від 08.11.22 р. у справі № 873/82/22   https://reyestr.court.gov.ua/Review/107370232 ).

           Відповідно кредитори можуть подавати до Третейського суду при АУБ позови окремо до позичальників без залучення іпотекодавців, зі сплатою значно менших сум третейського збору ніж сума судового збору за розгляд аналогічного позову у державному суді.

          Так, у справі третейського суду № 16/22, за позовом банку до позичальника, на суму боргу за кредитом 1 715 936 доларів, забезпеченого іпотекою, позивач сплатив 25500 грн. третейського збору. За розгляд цього позову у господарському суді позивач сплатив би 910 000 грн., тобто у 35,6 разів більше.  

          При цьому позов розглядався Третейським судом при АУБ 12 днів.