ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Інформація про роботу постійно діючого Третейського суду при АУБ в 2009 році

1. Статистика розгляду справ.
В 2009 році до постійно діючого Третейського суду при АУБ надійшло 4316 позовів, що на 40% більше ніж у 2008 році. Позови надійшли від 13 банків (УСБ, Платинум Банк, Кредит Європа Банк, Ерсте Банк, ВТБ банк, Укргазпромбанк, Полікомбанк, Банк Морський, Сведбанк-Інвест, Банк Даніель, Експобанк, Індексбанк, Банк Столиця),  25 фізичних осіб, 4 юридичних осіб.
Усього з 2007 року Третейським судом розглянуто більше 7 тисяч позовів. На даний час третейський суд розглядає від 300 до 450 позовів на місяць.
Більшість позовів надійшли від банків з вимогами стягнення заборгованості за кредитними договорами, звернення стягнення на предмет застави (іпотеки), із ціною позову від 1000 до 100 млн. грн. Кілька десятків позовів надійшло від клієнтів банків з різними вимогами до банків. Кілька позовів надійшло від юридичних осіб (не банків) з вимогами до своїх контрагентів по різним господарським договорам. Один позов надійшов від вкладника кредитного союзу з вимогою до кредитного союзу.
       
2. Підтверджені практикою переваги розгляду спорів в третейському суді АУБ
2.1 Швидкий розгляд спорів, економія видатків, пов'язаних із судовим розглядом справи. Третейський суд АУБ приймає остаточне рішення залежно від складності справи в строк у середньому від 2-х тижнів до 2 місяців, при ставках третейського збору зрівняних з державним митом, що заощаджує час і видатки, пов'язані із судовим розглядом справи. 
2.2 Рішення третейського суду не оскаржується по суті. Виключний перелік процесуальних підстав для скасування рішення третейського суду наведений у ст. 51 Закону України «Про третейські суди».  
2.3  Можливість подачі позову в третейський суд незалежно від місця знаходження відповідача, що дозволяє позивачам з розвинутою філіальною мережею організувати розгляд позовів в одному третейському суді й одержувати виконавчі документи за місцем перебування третейського суду.       
2.4. Можливість вибору сторонами судді для розгляду спору. У третейському застереженні сторони можуть відразу вказати суддю (суддів),  яким вони довіряють розгляд спору зі списку суддів третейського суду. Список суддів може бути поповнений.
2.5 Можливість подачі позову в державний суд і при наявності третейського застереження. Чинне законодавство України дозволяє сторонам розглянути спір в державних судах і із третейським застереженням при згоді відповідача (згідно ч.1 п.6 ст.207 ЦПК, п.29 Інформаційного листа ВХСУ від 29.09.2009 № 01-08/530).
2.6. Можливість реєстрації ухвал Третейського суду про забезпечення позову в Реєстрі обтяжень рухомого майна.

3.   Організація роботи третейського суду АУБ , діловодство в третейському суді АУБ
Третейський суд діє на підставі Закону України «Про третейські суди», Положення і Регламенту Третейського суду, Положення про витрати, пов'язаних з розглядом спорів Третейським судом при АУБ. З Положеннями, Регламентом третейського суду, а також іншою інформацією про діяльність третейського суду можна ознайомитися на сайті Третейського суду trеtsud.aub.org.ua
Реєстрація позовів, що надійшли, формування судових справ, зберігання справ здійснюється в Третейському суді АУБ штатними працівниками АУБ у спеціально виділеній Канцелярії Третейського суду за правилами аналогічними у господарських судах.
Відомості про позови, що надійшли, призначення суддів для розгляду позовів, дати судових засідань, результати розгляду позовів відображаються в журналі реєстрації кореспонденції, що надійшла, і електронному реєстрі, що веде Канцелярія Третейського суду. Ухвали і рішення суду доводяться до відомості сторін у порядку аналогічному до порядку, що діє в державних господарських судах.  Прийняті Третейським судом рішення прошиваються, підписуються суддями й Президентом АУБ, як передбачено Законом України «Про третейські суди» і Положенням про Третейський суд АУБ. Окремі актуальні рішення розміщаються на сайті АУБ, публікуються в юридичних виданнях і  в правовій базі «Ліга»

4.  Переваги третейського суду АУБ у порівнянні з аналогічними третейськими судами
- 3-річний досвід роботи, велика кількість розглянутих спорів (з 2007 року  більше 7000 спорів)
- доступна,  повна й постійно обновлювана на сайті Третейського суду АУБ (trеtsud.aub.org.ua) інформація про роботу третейського суду АУБ,
- регулярне проведення нарад юристів банків і інших зацікавлених осіб з обговорення практики роботи Третейського суду АУБ,
- висока кваліфікація суддів, їхня спеціалізація на розгляді спорів за участю банків,
- можливість ініціювати зміни в Положення, Регламент і склад суддів Третейського суду АУБ,
- не високий третейський збір.

2010-02-15