ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Третейський суд АУБ : 5 років успішної роботи

Історія створення 
         Третейський суд при АУБ створений в 2005 році за рішенням Ради Асоціації українських банків і зареєстрований у Київському міському управлінні юстиції 21.06.2005 року (реєстраційний номер 007-2005) за адресою м. Київ, вул. Марини Раскової 15,  оф. 810.
        Третейський суд діє на підставі Закону України «Про третейські суди», Положення про третейський суд при АУБ, Регламенту третейського суду, Положення про витрати, пов'язані з розглядом спорів третейським судом при АУБ.
         Третейський суд складається з 50 суддів, включаючи голову суду і його заступників. З 50 суддів третейського суду 5 суддів мають більш ніж 10 річний досвід роботи в державних судах, 12 суддів - адвокати, інші судді  - кваліфіковані юристи банків (УСБ, Кредит Європа банк, Ерсте банку, ОТР, Універсал банку, Укрпрофбанку, Експобанку, Брокбізнесбанку,  Міжнародного інвестиційного банку) та інших юридичних осіб. Судді третейського суду відповідно до Положення про третейський суд при АУБ не є штатними працівниками АУБ, що забезпечує принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки закону. 

 Актуальність  розгляду спорів у третейському суді
           У цей час банки мають значний обсяг проблемної заборгованості й хочуть із мінімальними затратами часу й коштів одержати в суді юридично прогнозоване рішення, що ґрунтується на законі й правових позиціях Верховного Суду України й Вищого господарського суду України.
           Позичальники банків часто подають позови про визнання недійсними кредитних договорів, договорів забезпечення, виконавчого напису нотаріуса,  що на тривалий строк перешкоджає банкам стягнути заборгованість.
           Останнім часом позичальники почали подавати позови й про зміну умов кредитних договорів на їх користь. У державних судах відсутня єдина практика  розгляду подібних позовів.  
            Вкладники банків подають позови з вимогами про відшкодування морального збитку й видатків на адвокатів на суми порівнянні із вкладом і відсотками по вкладу. У державних судах відсутня єдина практика розгляду таких позовів.
            Розгляд спорів в третейському суді дозволяє істотно скоротити строк розгляду спору й одержати  рішення, ґрунтоване на законі й правових позиціях Верховного Суду України й Вищого господарського суду України.

Переваги використання третейського застереження про розгляд спорів в третейському суді АУБ
         - швидкий розгляд спорів, економія видатків, пов'язаних із судовим розглядом справи . У державних судах рішення місцевого суду не є остаточним і може бути оскаржене по суті у двох-трьох інстанціях, що затягує на багато місяців одержання остаточного рішення по спору та збільшує видатки на одержання цього рішення. Третейський суд приймає остаточне рішення в одній інстанції в строк у середньому від 2-х тижнів до 2-х місяців, що заощаджує час і видатки, пов'язані із судовим розглядом справи. 
        - рішення третейського суду не оскаржується по суті.  Виключний перелік процесуальних підстав для скасування рішення третейського суду наведений у ст.  51 Закону України «Про третейські суди».  
        -  можливість пред'явлення позову в третейський суд незалежно від місця знаходження відповідача, що дозволяє позивачам з розвинутою філіальною мережею організувати розгляд позовів в одному третейському суді й одержувати виконавчі документи в одному з державних судів м. Києва. Наприклад, виконавчі документи на рішення третейського суду АУБ видаються в Дніпровському районному суді м. Києва або Господарському суді м. Києва залежно від складу сторін спору.
         - можливість вибору сторонами судді для розгляду спору. В третейському застереженні сторони можуть відразу вказати суддю (суддів),  яким вони довіряють розгляд спору зі списку суддів третейського суду. Список суддів може бути поповнений.
         - можливість реєстрації ухвал третейського суду про забезпечення позову  в Реєстрі обтяжень  рухомого майна.    
        - можливість подачі позову й у державний суд при наявності  третейського застереження. Чинне законодавство дозволяє сторонам розглянути спір в державних судах і із третейським застереженням при згоді відповідача (дивіться ч.1 п.6 ст.207 Цивільного процесуального кодексу України,  п.29 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 29.09.2009 № 01-08/530), що дозволяє позивачам залежно від змісту спору й інших обставин звернутися за їх вибором в державний або третейський суд.
        - зниження правових ризиків розгляду спору в судах створює конкурентні переваги для банків, які використовують третейське застереження, так як зниження ризиків неповернення кредиту дозволяє банкам запропонувати клієнтам кредит на більш вигідних для них умовах.

Зміст третейського застереження
        Розгляд спору в третейському суді можливий при наявності в договорах третейського застереження. Загальні вимоги до змісту третейського застереження викладені в ст. 12 Закону України «Про третейські суди».  Варіант третейського застереження, що рекомендується, про розгляд спорів в третейському суді АУБ викладений на сайті третейського суду (trеtsud.aub.org.ua). На даний час, за інформацією АУБ, третейське застереження  про розгляд спорів в третейському суді при АУБ включили в різні договори 22 банки  і кілька юридичних осіб, не банків. Позовні заяви надійшли від 14 банків (УСБ, Платинум, Кредит Європа банк, Ерсте банк, ВТБ банк, Укргазпромбанк, Полікомбанк, Морський, Свед-Інвест, Даніель, Експобанк, Індекс, Столиця, Дельта банк).

Ставки  третейського збору
Третейський збір визначається ціною позову. У третейському суді АУБ при ціні позову більше 30 тис. грн. третейський збір практично дорівнює державному миту за розгляд позову в господарських судах (1% від ціни позову плюс 400 грн., але не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Всі ставки збору можна переглянути на сайті третейського суду trеtsud.aub.org.ua. Третейський збір сплачується позивачами на поточний рахунок АУБ по реквізитах, зазначених на сайті.

Примусове виконання рішень третейського суду відбувається на підставі виконавчого документа, виданого державним судом (загальним або господарським залежно від складу сторін спору) за місцем перебування третейського суду. На рішення третейського суду АУБ виконавчі документи видає Дніпровський районний суд м. Києва (у спорах за участю громадян) або Господарський суд м. Києва (у спорах між юридичними особами). Для одержання виконавчого документа стягувач повинен звернутися із заявою у відповідний державний суд. Державний суд розглядає заяву про видачу виконавчого документа в судовому засіданні з викликом сторін. На практиці одержання виконавчого документа в державному суді може забрати час від 2 до 5 тижнів .
        Виконання рішень третейського суду державною виконавчою службою по виконавчих документах, виданим державним судом на рішення третейського суду, не має відмінностей від виконання рішень державних судів.

 Переваги третейського суду АУБ у порівнянні з іншими третейськими судами
          - 3-х річний досвід розгляду великої кількості спорів (кілька сотень позовів на місяць), 
          - доступна,  повна й постійно обновлювана на сайті третейського суду trеtsud.aub.org.ua інформація про роботу третейського суду АУБ,
          - регулярне проведення в АУБ нарад юристів банків і інших зацікавлених осіб  по практиці роботи третейського суду АУБ,
          - можливість контролювати діяльність третейського суду при АУБ через органи керування АУБ  (Рада АУБ),
- висока кваліфікація суддів і їхня спеціалізація на розгляді спорів за участю банків,
- можливість сторін ініціювати зміни в Положення, Регламент і склад суддів  третейського суду,
          - не високий третейський збір.

Організація роботи суду
         Третейський суд приймає позови від банків і інших осіб поштою або безпосередньо через Канцелярію третейського суду. Оплата третейського збору за розгляд позовів приймається на поточний рахунок АУБ.  Реєстрація позовів, що надійшли, формування судових справ, зберігання справ здійснюється в Канцелярії третейського суду за правилами аналогічним у господарських судах. Працівники канцелярії третейського суду є штатними працівниками АУБ.
         Відомості про позови, що надійшли, призначення суддів для розгляду позовів, дати судових засідань, результати розгляду позовів відображаються в журналі реєстрації кореспонденції, що надійшла, і електронному реєстрі, що веде Канцелярія третейського суду. Ухвали і рішення третейського суду доводяться до сторін у порядку аналогічному в державних господарських судах. 
        Розгляд спорів відбувається в Залі судових засідань.
        Прийняті третейським судом рішення прошиваються, підписуються суддями й президентом АУБ, що передбачено Законом «Про третейські суди» і Положенням про третейський суд АУБ. Окремі актуальні рішення розміщаються на сайті Третейського суду АУБ, публікуються в юридичних виданнях і  в правовій базі «Ліга»

 Статистика розгляду спорів.
         Перший позов розглянутий Третейським судом АУБ у квітні 2007 року.  В 2009 році в третейський суд надійшло 4316 позовів, що на 40% більше, ніж в 2008 році. Позови надійшли від 13 банків, 25 фізичних осіб, 4 юридичних осіб не банків. Щомісяця третейський суд розглядає від 300 до 450 позовів. Більшість позовів надійшли від банків з вимогами про стягнення заборгованості по кредитних договорах, звернення стягнення на предмет застави (іпотеки)  із ціною позову від 1000 до 100 млн. грн. Кілька десятків позовів надійшло від клієнтів банків з різними вимогами до банків. Кілька позовів надійшло від юридичних осіб (не банків) з вимогами до своїх контрагентів по різним господарським договорам. Один позов надійшов від вкладника кредитного союзу  з вимогами до кредитного союзу.
       
Коротке резюме. Включення третейського застереження про розгляд спорів третейським судом АУБ має вищезгадані переваги. При цьому третейське застереження не перешкоджає розгляду позовів і в державних судах

            Додаткову інформацію про роботу третейського суду АУБ можна одержати за наступними контактами :
4962376, 5168718 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Жуков Анатолій Миколайович, Голова третейського суду АУБ,
5167684, 5168718 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. - Матвіюк Оляна Кузьмівна, головний юрисконсульт АУБ, зав. канцелярією третейського суду АУБ.
                                                                                             

2010-04-14