ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Порівняльна статистика розгляду спорів Третейським судом при АУБ та інших показників третейської процедури розгляду спорів.

В 2010 році до Третейського суду при АУБ надійшло й було розглянуто 18865 позовів від 19 банків та інших осіб (для порівняння: у 2008 році - 3014 позовів від 7 банків, у 2009 році – 4316 позовів від 14 банків).
За три роки за нашими даними було скасовано 5 рішень Третейського суду при АУБ. Даних щодо відмови державних судів у видачі виконавчих документів на рішення Третейського суду при АУБ від банків і державних судів не надходило.
За кількістю розглянутих третейським судом позовів  і кількістю банків, що звертаються в третейські суди, Третейський суд при АУБ є найбільшим в Україні. Всі інші третейські суди України, за нашими даними, розглядають менше позовів, ніж Третейський суд при АУБ.
4-х разове, у порівнянні з 2009 роком, зростання кількості позовів від банків у 2010 році  не призвело до  затримки  розгляду позовів у Третейському суді тому, що суд має достатній резерв суддів та персоналу. У зв’язку з ростом кількості позовів  відбулося зниження витрат на їх розгляд та зменшення розміру  третейського збору.
Практика роботи банків із Третейським судом АУБ свідчить, що при наявності третейського застереження позивач отримує додаткову процесуальну можливість прискореної процедури розгляду позову, встановлену Законом України «Про третейські суди». При цьому відповідно до закону рішення третейського суду не оскаржується по суті. Використання третейського застереження за даними позивачів істотно знижує правові ризики, прискорює отримання виконавчого документу на стягнення боргу, що зменшує витрати й відповідно підвищує рентабельність роботи позивач.
Важливо відзначити, що наявність третейського застереження не перешкоджає позивачу звертатися з позовами до державного суду.
Особливістю Третейського суду при АУБ  є:
- доступність інформації про роботу третейського суду на його сайті  http://tretsud.aub.org.ua/;
- регулярне (щоквартальне) проведення безкоштовних семінарів по практиці роботи третейського суду;
- можливість внесення змін до Положення, Регламенту суду й складу суддів на прохання позивачів згідно рішення Ради АУБ.

2011-01-27