ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Прийнято ряд законів про внесення змін у законодавство про третейське судочинство

03 лютого 2011 Верховна Рада України прийняла три закони, якими змінила та доповнила ряд правил здійснення третейського судочинства в Україні, а саме:

1. Закон України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди" (щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам)" (проект № 6670-1), яким із підвідомчості третейських судів виключені справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

2. Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа)" (проект № 5322). Даним Законом доповнено Господарський процесуальний кодекс України новим розділом ХVI "Провадження у справах про скасування рішень третейських судів та видачу виконавчих листів за рішенням третейських судів", у якому визначити особливості розгляду скарг на  рішення третейських судів та порядок видачі виконавчих листів за рішеннями цих судів.

3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів" (проект № 4806). Закон доповнює Цивільний процесуальний кодекс України новим розділом VІІ-1 "Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та видачу виконавчих листів за рішенням третейських судів", яким визначено особливості судового розгляду скарг на рішення третейських судів та порядок видачі виконавчих листів за їх рішенням.

10.02.2011 року дані Закони направлені на підпис Президенту України.

Асоціація українських банків підготовила та 10.02.2011 року направила до Президента України лист з проханням накласти вето за Закон України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про третейські суди" (щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам)".

Коментар Голови постійно діючого Третейського суду при АУБ Анатолія Жукова щодо прийнятих Законів читайте у наступних новинах.


2011-02-16