ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

До уваги громадян, що звертаються до третейського суду АУБ з позовами щодо захисту прав споживачів

12.03.2011 введено у дію  Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейськими судам» № 2983-У1 від 03.02.2011 року. Цім законом з компетенції третейських судів виключені спори щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).
       У зв’язку з чим позови громадян-споживачів , у яких є посилання на порушення їх прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки),у третейському суді АУБ не розглядаються.
       
2011-04-08