ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Ухвалою Верховного Суду України у справі № 6-2767ц15 заявнику відмовлено у допуску до перегляду заяви про скасування рішення касаційного суду про відмову у скасуванні рішення третейського суду

Ухвалою Верховного Суду України від 19.01.2016 р. у справі № 6-2767ц15 (див.: http://reyestr.court.gov.ua/Review/55283071) заявнику відмовлено у допуску до перегляду заяви про скасування рішення касаційного суду про відмову у скасуванні рішення третейського суду, з підстав її невідповідності висновкам ВСУ від 20.05.2015 року та від 02.09.2015 року, оскільки заява про перегляд подана фізичної особою поручителем, який «не є споживачами банківських послуг у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів»