ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Обговорення законопроекту про зміну закону про третейські суди

09 квітня 2021 року під головуванням депутата  ВРУ п. Бабія Р. В. відбулося засідання підкомітету з питань виконання рішень ЄСПЛ та альтернативного розв’язання спорів Комітету ВРУ з питань правової політики, на якому обговорювались пропозиції та поправки депутатів до законопроекту №3411 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68714 прийнятого у першому читанні.

У обговоренні взяли участь судді третейського суду при АУБ п. Жуков А. М. та п .Перепелинська О. С.

Законопроектом передбачено надання Третейській палаті України (ТПУ) статусу юридичної особи та нових повноважень ТПУ; введення нових вимог до засновників третейських судів (ТС) щодо мінімального 5 річного строку їх роботи до заснування ТС, щодо забезпечення ТС необхідним приміщенням та матеріальними засобами, обґрунтування засновниками необхідності  існування третейського суду , підтвердженого висновком про це  ТПУ, сплати засновниками ТС внесків  на утримання ТПУ.

Вимоги до засновників третейського суду за законопроектом розробляє ТПУ та затверджує з’їзд третейських суддів.

За законопроектом змінюється порядок реєстрації третейських судів. Перереєстрацію існуючих ТС та реєстрацію нових ТС буде здійснювати лише  центральний орган Мінюста у Києві.

За словами заступника міністра юстиції п. Банчука О. А., що представляв законопроект на сесії ВРУ 02.02.21 «є близько 494 третейських судів, які не будуть відповідати формальним вимогам, встановленим цим законопроектом, у випадку його ухвалення, буде припинення існування цих третейських судів» (див. стенограму засіданні ВРУ від 02.02.2021 р. на https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/7608.html ).

 

Законопроектом передбачено дозволити ТС розглядати спори за позовами до споживачів та спори щодо нерухомості, але після спливу 3 років з дня прийняття законопроекту

При обговоренні підтримані пропозиції не розповсюджувати нові вимоги закону щодо засновників на засновників існуючих третейських судів, у ст. 56 Закону встановити, що ухвала апеляційного суду про видачу виконавчого документу на примусове виконання рішення третейського суду не підлягає оскарженню окремо від рішення третейського суду, привести у відповідність до законодавства правовий статус ТПУ.

Вирішено продовжити обговорення законопроекту після отримання висновку фахівців про визначення у Законопроекті органів третейського самоврядування без визначення організації третейського самоврядування, прав та обов’язків її членів (третейських суддів) та пов’язані з цим питання надання нових повноважень органам третейського самоврядування.