ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Третейський суд при АУБ продовжує роботу у звичайному режимі

          

         

          Третейський суд при АУБ є універсальним судом, який розглядає позови не тільки банків і  - до банків, а і всі інші спори, які віднесені до компетенції третейського суду Законом України «Про третейські суди» .

          Так за перше півріччя 2022 року третейським судом було розглянуто 11 позовів за договорами поставки між постачальниками добрив та фермерськими господарствами та їх поручителями - фізичними або юридичними особами.

          За  рішеннями третейського суду з цих спорів позивачами отримані накази Північного апеляційного господарського суду про стягнення заборгованості (див., наприклад, ухвалу ПАГС від 06.06.2022 р. у справі 873/32/22  https://reyestr.court.gov.ua/Review/105125704)

          Третейський суд при АУБ також розглядає спори за участю фізичних осіб за договорами, що не є споживчими ( наприклад, за договорами поруки , договорами позики між фізичними особами ) за договорами укладеними з фізичними особами- підприємцями. 

            Основними перевагами розгляду спорів у третейському суді при АУБ є  :

- третейський збір за розгляд  спору складає лише 1% від суми позову +400 грн але не більш 25500 грн.

              У державному суді судовій збір складає 1,5% ціни позову , але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.07.22 р.- 2600 грн) та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб  ( з 01.07.22 р. - 910000 грн) . При цьому судовий збір у державних судах постійно зростає із зростанням прожиткового мінімуму .

- третейський суд розглядає позови до відповідачів незалежно від їх місцезнаходження,

забезпечення позову поданого до третейського суду ( ст.149 ЦПК) можливо в одному державному апеляційному суді також незалежно від місця знаходження відповідача,

- рішення третейського суду є остаточним та не преглядається по суті ,

- у третейському суді не є обов’язковим представництво сторін адвокатами,

- більшість справ третейського суду при АУБ вирішується протягом 1 місяця від дня реєстрації позову,

- рішення третейського суду виконується за виконавчими документами, які видаються загальним або господарським апеляційним судом. За ст 485 ЦПК , ст 354 ГПК заява про видачу виконавчого документу на рішення третейського суду розглядається  апеляційним судом протягом 15 днів з дня її надходження або - 30 днів з дня надходження справи третейського суду у разі її запиту стороною справи.    

          Для розгляду спорів у третейському суді при АУБ достатньо додати до договору третейське застереження про розгляд спорів у третейському суді. Рекомендоване третейське застереження знаходиться у розділі «Третейське застереження»  на даному сайті .   

          Судді третейського суду при АУБ мають 15 річний досвід розгляду третейських спорів, ними з 2007 року розглянуто більш ніж 65000 позовів

          Список суддів, Положення та Регламент третейського суду при АУБ знаходяться у розділі «Документи» на даному сайті.