ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

В Мінюсті зареєстровано Третейський суд при АУБ

Постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво про це видано Київським міським управлінням Мінюсту. Номер Свідоцтва 007-2005 від 21.06.2005 р.

Як вже повідомлялось, 22 квітня Радою АУБ було прийнято рішення про створення при Асоціації українських банків постійно діючого Третейського суду, який би забезпечував швидке та справедливе розв’язання спорів між банками та їх клієнтами. Тоді ж банкіри затвердили “Положення про постійно діючий Третейський суд при Асоціації українських банків”, “Регламент постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків”, “Положення про витрати, пов’язані з вирішенням спору в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків”.

Головою Третейського суду при АУБ тоді було обрано заступника Голови АКБ “Мрія” п. Жукова А.М. Тоді ж було затверджено список суддів постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків та доручено провести реєстрацію новоутвореної структури в Мінюсті України, що і виконано Асоціацією.

Нагадаємо, з 16 червня 2004 року набрав чинності Закон України “Про Третейські суди”. Він містить цілу низку нових позитивних зрушень, порівняно з раніше діючими нормативними документами.

Так, дотепер питання розгляду спорів третейськими судами регулювалися “Положенням про третейський суд” для роз’яснення господарських суперечок між об”єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, яке було затверджено постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року. Прийняте за радянських часів державного регулювання економіки, воно не мало діючих механізмів розв’язання спорів.

На відміну від Положення, новий закон врегулював правовий стан та повноваження постійно діючих третейських судів, порядок їх створення, розгляду спорів, виконання їх рішень тощо.

Таким чином третейський суд може бути певною альтернативою державним судам, відмінностями якого будуть:

  • відсутність залежності від органів державної влади;
  • швидкість розгляду спорів;
  • професіоналізм та неупередженість суддів при розгляді справ.

На переконання банкірів, існуюча до цього часу в Україні чотирирівнева система розгляду господарських суперечок є занадто зарегульованою і складною. Терміни розгляду справ не визначені і часто перевищують розумні межі. А для несумлінного партнера існує чимало можливостей ухилятися від цивільної відповідальності або відтягувати таку відповідальність на невизначений термін. За таких умов створення при Асоціації третейського суду значно розв’яже банкам чимало проблем, допоможе їм захищати та відстоювати свої законні права та інтереси, – вважає Президент АУБ Олександр Сугоняко.

 

Прес-служба
Асоціації українських банків

2005-06-30