ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

Постійно діючий

Щодо строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду. Застосування нової редакції ЦПК до заяв поданих до набрання чинності новою редакцією ЦПК ( за судовою практикою станом на 29.11.2018 року)

 Відповідно до ч.ч.3,5 ст.454 ЦПК , ч.ч.2,3 ст. 346 ГПК заява про скасування рішення третейського суду подається до апеляційного суду протягом дев’яноста днів- стороною або третьою особою в справі, розглянутій третейським судом, з дня прийняття рішення третейським судом,

- особами, які не брали участі у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їхні права та обов’язки, - з дня, коли вони дізналися або могли дізнатися про прийняття рішення третейським судом.

 Іноді відповідачі у заявах про скасування рішення третейського суду посилаються на те, що вони не брали участі у засіданнях третейського суду, тому строк на подання заяви про скасування рішення третейського суду слід відраховувати від дня, коли вони дізнались про рішення третейського суду, наприклад, від дня отримання копії рішення третейського суду. Проте відповідно до ч.5 ст.42 ЦПК учасниками справи про скасування рішення третейського суду є сторони третейської справи, а особи, які не брали участі у засіданні третейського суду є іншими особами відмінними від учасників справи ( див. постанови Касаційного цивільного суду від 15.11.2018 року у справі № 796/53/2018 та від 22.11.2018 року у справі № 796/171/2018)

 При цьому відповідно до ч.3 ст.15 Закону України «Про третейські суди», ч.2 ст.52 Регламенту третейського суду при АУБ документи третейського суду відправлені належним чином «вважаються такими, що отримані в день такої доставки, навіть якщо на цей час одержувач за цією адресою не знаходиться чи не проживає».  На відміну від раніше діючої редакції ЦПК ( ч.3 ст.389-1) у новій редакції ЦПК не передбачено поновлення строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду.  Частиною 7 ст.454 нової редакції ЦПК передбачено, що «заява, подана після закінчення строку, встановленого частинами п’ятою або шостою цієї статті, повертається».

 Стосовно заяв про скасування рішень третейського суду поданих до набрання чинності нової редакції ЦПК діє правило викладене у ч.3 ст.3 нової редакції ЦПК відповідно, до якого «провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи». Про це сказано і у п. 9 Перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України: справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу. Це правило відтворює принцип негайного впливу процесуальних змін на позови, що розглядаються ( див. рішення Європейського Суду з прав людини у справі Brualla Gomez de La Torre v. Spain, 19.12.1997, Repotrs 1997-VIII, п. 35, постанову Касаційного господарського суду від 14.05.2018 року у справі № 910/22216/16).

 Відповідно, якщо місцевий суд не приймав ухвали про поновлення строку до набрання чинності нової редакції ЦПК , то після набрання чинності нової редакції ЦПК 15.12.2017 року у суду відсутні підстави для поновлення строку на розгляд заяв про скасування рішення третейського суду поданих до 15.12.2017 року ( див ухвалу Київського апеляційного суду від 30.10.2018 року у справі №755/18489/17)

 Станом на 22.11.2018 року за даними Єдиного державного реєстру судових рішень всі заяви про скасування рішення третейського суду подані у 2018 році до Апеляційного суду м.Києва були повернути апеляційним судом без поновлення строку.

 Всі апеляційні скарги до Касаційного цивільного суду на ухвали апеляційних судів про повернення заяв про скасування рішень третейського суду , які подані з порушенням 90-денного строку станом на 22.11.2018 року залишені постановами касаційного суду без задоволення. У цих постановах 90-денний строк на подання заяви про скасування рішення третейського суду визнаний преклюзивним (припиняючим, присічним) таким, що не підлягає поновленню ( див. наприклад, постанови Касаційного цивільного суду від 25.10.2018 року у справі № 211/3485/16 та від 01.11.2018 року у справі № 796/107/2018.

 Ця правова позиція відповідає міжнародним правилам арбітражу (див. ч. 3 ст.34 Типового закону ЮНСІТРАЛ, за якими строк на подання заяви про скасування рішення арбітражу не підлягає поновленню.

 Це правило відображає принцип визначеності та остаточності рішення третейського (арбітражного) суду. Про необхідність дотримання принципів визначеності та остаточності рішення суду у справах про скасування рішення третейського суду сказано у правовій позиції ВСУ від 06.09.2017 року у справі № 6-1422цс17) з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини у постановах Касаційного цивільного суду від 21.05.2018 р. у справі № 796/3/2017 , Касаційного господарського суду від 11.09.2018 р. у справі № 910/10797/17.

 Цей принцип відображений у частині 2 ст.358, ч. 3 ст.394 ЦПК ч.2 ст.261, ч.4 ст.293 ГПК , у яких передбачено, що «незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне та касаційне оскарження суд відмовляє у відкритті провадження у разі, якщо скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків:

1) подання скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки;

2) пропуску строку на оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

 При цьому факт видачі виконавчого листа на рішення третейського суду є додатковим доводом суду у разі відмови у прийняті заяви про скасування рішення третейського суду, оскільки у справі про видачу виконавчого листа суд встановлює ті ж самі підстави для відмови у видачі виконавчого листа (ст.458 ЦПК, ст.350 ГПК), що і – для скасування рішення третейського суду ( ст.486 ЦПК,355 ГПК)

 Обставини, встановлені судом у справі про видачу виконавчого документу, повинні враховуватись судом як преюдиціальні у справі про скасування рішення третейського суду (див. ухвали Апеляційного суду м.Києва від 08.02.2017 року у справі № 755/13821/16 та від 12.02.2018 року у справі № 796/29/2018) і - навпаки у справах про видачу виконавчого документу повинні враховуватись обставини встановлені у справах про скасування рішення третейського суду ( див постанову Касаційного господарського суду від 11.06.2018 р у справі № 910/1532/17).

 У Господарському процесуальному кодексі на відміну від ЦПК у ч.3 ст. 346 ГПК передбачена можливість поновлення строку на подання заяви про скасування рішення третейського суду, що суперечить міжнародним правилам арбітражу, а в випадку поновлення строку на скасування рішення прийнятого більше року тому – таке поновлення суперечить принципам визначеності та остаточності рішення суду відображеним у ч.2 ст.261, ч.4 ст.293 ГПК.